கடைசியா போட்டு பார்த்தது

பழைய கண்ணாடிகள்

மத்தவங்க கண்ணாடி

If you have problems in viewing this page try this, in the menu bar goto View>encoding>select Unicode(UTF-8)

காலக்கலவை

நொடிக்கு நொடி மாற்றங்கள் என்னை சுற்றி,
மாற்றங்களை மறைக்கும் மாற்றங்கள்!
சூழ்நிலைகளை சார்ந்தா நான்?
என்னை சார்ந்தா சூழ்நிலைகள்?
விடைகாண முயற்சிக்கும் ஒவ்வொரு படியும்
விடுகதைக்கே இட்டுச் செல்கின்றன!
காலக் கலவை கண்ணாம்பூச்சியாட,
கட்டவிழ்கத் தெரியாமல் கதறுகிறேன் நான்.
காப்பற்றுபவர் எவரும் இல்லையா?

மூக்குக்கண்ணாடி

இந்த உலகத்தை என்னோட கண்ணாடி வழியா பார்க்க வாங்க. சில சமயம் கூளிங் கிளாஸ், சில சமயம் ரீடிங் கிளாஸ், சில நேரம் தாத்தவோட சோடாபுட்டி, சில நேரம் திருவிழா ப்ளாஸ்டிக் கண்ணாடின்னு ஒரு கலவையான பதிவு

கண்ணாடிக்கு பின்னாடி

பிறந்து வளர்ந்தது சென்னை. 2 வருடம் ஹைதராபாதில் மாட்லாடி'விட்டு இப்போழுது அமெரிக்காவில்...
சாப்ட்வேர்- தொழில். சினிமா, புத்தகம்,எழுத்து - ஆர்வம்
இன்னும் தெரியனுமா?